Esentepe Mahallesi Erkılıç Cad. No:6/1 D:12 Yasa Kule, Kartal/İstanbul
08:00-18:00

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, temeli Anayasa ile belirlenen idarenin faaliyetleri ve örgütlenmesi ile idareye tanınan ayrıcalıklar ile bireylere tanınan hak ve hürriyetler arasındaki dengenin korunmasını sağlayan ve bu alanlardaki hükümleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu alanda Köksoy Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği ve danışmanlık hizmetleri olarak ayrı ayrı sunulmaktadır.

Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

*İptal davaları

*Tam yargı davaları

*Vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar

*Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yeni yapılardan kaynaklanan davalar

Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz

*İdari dilekçelerin hazırlanması, düzenlenmesi ve denetlenmesi

*İdari işlemlere ilişkin gerekli evrakların düzenlenmesi, denetlenmesi

*İmar planlaması ve imar ruhsatı işlemlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi

*Şirketlerin vergi mevzuatı kapsamında denetlenmesi ve düzenlenmesi

*6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı olması nedeni ile kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yeni yapılara ilişkin hataen tahakkuk ettirilen harçların iadesi için vergi daireleri dahil idari süreçlerin takibi, gerektiğinde dava sürecine geçilmesi ve tamamlanması

 

 

Call Now ButtonHemen Arayın