Esentepe Mahallesi Erkılıç Cad. No:6/1 D:12 Yasa Kule, Kartal/İstanbul
08:00-18:00

AİLE ve MİRAS HUKUKU

Aile hukuku kısaca nişanlanma, evlilik, boşanma, ailenin korunması, velayet, vesayet, evlatlık, babalık ve evliliğe ilişkin genel hükümleri düzenlemektedir. Miras hukuku ise miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler, murisin vefatı sonrası mirasçılar arasında terekenin paylaşılması hükümlerinin düzenlendiği hukuk dalıdır. Köksoy Hukuk ve Danışmanlık bürosu müvekkillerine bu hukuk dallarında yargılama öncesi, yargılama süreci ve dava süreci sonunda karşılaşılabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü için hukuki açıdan hizmet vermektedir. Bu hizmetler vekillik sıfatının yüklenilerek ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir.

Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

*Boşanma davaları

*Ailenin korunmasına dair kanundan kaynaklanan davalar

*Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları

*Evlat edinme davaları

*Mal ortaklığı, mal ayrılığı, mal rejimlerine ilişkin davalar

*Nafaka davaları

*Tenkis davaları

*Boşanmaya dayalı tazminat davaları

*Nişan bozulmasından doğan davalar

*Mirasçılık belgesinin alınması

*Mirasçılık belgesinin iptali

*Miras reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar

*Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi davaları

*Vesayet davaları

*Vesayet ve kayyım davaları

*Vasiyetnamenin iptali davaları

Danışmanlık Hizmetlerimiz

*Aile hukukuna ilişkin koruma önlemlerinin alınması

*Aile konutu şerhi için gerekli işlemlerin denetlenmesi, düzenlenmesi

*Boşanma davası öncesi sürecin denetlenmesi

*Eşler arasında mal rejiminin denetlenmesi ve düzenlenmesi

*Aile ve Miras Hukukunda düzenlenen diğer konulara ilişkin mesai saatleri içerisinden olmak kaydıyla telefonla veya büroda yazılı ve sözlü olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

Call Now ButtonHemen Arayın