Esentepe Mahallesi Erkılıç Cad. No:6/1 D:12 Yasa Kule, Kartal/İstanbul
08:00-18:00

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 İcra ve İflas Mevzuatı alacaklılara, alacağına en hızlı şekilde kavuşabilmesi için devletin cebri icra gücünden faydalanma imkanı tanımaktadır. Aynı zamanda kişilerin ve tüzel kişilerin aleyhine başlatılan haksız icra ve iflas işlemlerine karşı hak kaybına uğramamaları için itiraz vs. haklarının da düzenlendiği hükümlerin yer aldığı bir hukuk dalıdır.

Bu çerçevede hukuk büromuz gerçek ve tüzel kişilerin alacaklı sıfatıyla İcra ve İflas Hukuku’na dayalı her türlü işlemi yapmasına vekillik sıfatıyla veya danışmanlık hizmeti ile destek vermektedir.

Bunun yanında gerçek ve tüzel kişilerin aleyhine başlatılan İcra ve İflas Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve hak kaybına uğramamaları için gerekli tedbirlerin alınması noktasında hukuki hizmet verilmektedir. Bu alanda dava ve danışmanlık hizmetlerimizi aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

*İcra mahkemelerinin görev alanına giren davalar

*İcra Ceza davaları

*İflas davaları

*Menfi tespit davaları

*İstirdat davaları

*İflasın ertelenmesi davaları

*İhalenin feshi davaları

*İtiraz ve itirazın iptali davaları

*İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takipleri

*İhtiyati haciz davası

*Tasarrufun iptali davaları

Danışmanlık Hizmetleri

*Borçlu gerçek yada tüzel kişilerin aleyhine başlatılan icra takiplerinde hak ve çıkarlarının korunması için gerekli tedbirlerin alınması ve işlemlerin yürütülmesi

*Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiyesine ilişkin görüşmelerin yürütülmesi ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

*Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi

*Şirketlerin iflas prosedürünün düzenlenmesi ve denetlenmesi

*İcra ihalelerine katılma

*İflas masasına alacağın kaydettirilmesi

*Banka ve finans kuruluşları kredi sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

*Şirketlerin ticari alacak ve borçlarının bağlandığı kıymetli evrak, cari hesap ve sözleşmelerin incelenmesi, muhtemel uyuşmazlıkların engellenmesi

Call Now ButtonHemen Arayın