Esentepe Mahallesi Erkılıç Cad. No:6/1 D:12 Yasa Kule, Kartal/İstanbul
08:00-18:00

İŞ HUKUKU

İş hukuku, tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmelerinden ve sendika hukukundan doğan ilişkileri de incelemektedir. İş dünyasındaki bir çok sorunun çözüme kavuşturulması noktasında önemli bir hukuk dalıdır. Bu alanda Köksoy Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerine her türlü hukuki destekte bulunmaktadır. Hizmetlerimizi dava vekilliği ve danışmanlık hizmetleri olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

*İş akdinin feshi davaları

*İş kazası ve iş kazası kaynaklı tazminat davaları

*Sigortalılığın tespiti davaları

*Sözleşmenin yorumlanması davaları

*Sosyal sigorta davaları

*İşe iade davaları

Danışmanlık Hizmetlerimiz

*İş sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi ve uygulanması

*İş sözleşmesinin feshi aşamalarının hazırlanması, sözleşmeye uygun feshin denetimi ve gerçekleştirilmesi

*İş hukuku kapsamında gerekli ibraname ve ihtarnamelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi

*İşçinin iş sözleşmesine uygun hareket edip etmediği, eylemlerinin iş hukuku anlamında geçerli ya da haklı nedenle fesih hakkını doğurup doğurmadığının tespiti

*İşverenin İş Hukuku kapsamında üzerine düşen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerin usulüne uygun hale getirilmesi

 

 

Call Now ButtonHemen Arayın